Aanschaf en beheer

Aanschaf en gezondheidsstatus

Bij de aanschaf van de dieren is het belangrijk dat ze gezond zijn. Dit is niet altijd eenvoudig vast te stellen. 
Let er op dat de dieren alert zijn, dat de wol geen kale plekken vertoont en dat er in een koppel niet meerdere dieren kreupel zijn. Hieronder nog een paar zaken die met gezondheid te maken hebben; over het belang hiervan verschillen de meningen.

Zwoegervrij-certificaat en scrapie-resistentie:

Zwoeger is een ziekte waarop de dieren 1 x per 2 jaar getest moeten worden.

Voordelen:
Je kunt naar keuringen en je kunt dieren verkopen aan een zwoegervrij bedrijf (ongeveer de helft van onze leden is zwoegervrij,
startende liefhebbers meestal niet)

Nadelen:
Er is een abonnement georganiseerde zorg voor schapen nodig bij de gezondheidsdienst (kost ongeveer 65 euro per jaar)
en er is 1 x per 2 jaar bloedonderzoek nodig van alle volwassen dieren ( kost ongeveer 100 euro).
Naast de gezondheidsdienst is er ook de (goedkopere) NFSO.

Iemand die er mee wil starten moet in het begin jaarlijks testen. Bij aankoop van dieren van een zwoegervrij bedrijf kan de
zwoegervrij-status worden overgenomen; dit moet wel direct na aankoop met de gezondheidsdienst of NFSO worden geregeld.
Het jaarlijks testen in het begin hoeft dan niet.

Bij scrapie gaat het er niet om of de dieren de ziekte hebben, maar of ze er gevoelig voor zijn.
Men denkt dat een scrapie-ongevoelig dier (anders gezegd: een dier met een genenpaar ARR/ARR ook wel dubbel ARR genoemd) deze ziekte niet kan krijgen.
Als op papier staat dat alle dieren ARR/ARR zijn dan kun je de gezondheidsdienst vragen langs te komen en als alles klopt dan verlenen ze je de status scrapie-resistent.
Alle lammeren die daarna worden geboren krijgen automatisch de ARR/ARR vermelding.
De status kun je ook later nog krijgen door bloed te laten onderzoeken van de dieren waarvan  deze genen onbekend zijn.
Als je altijd fokt met ARR/ARR rammen dan is alles meestal goed en kun je de procedure starten.

Nadelen: hetzelfde abonnement als boven en je kunt alleen rammen aankopen die op papier ARR/ARR zijn.

Voor keuringen maakt het niet uit, want er is hier geen sprake van besmettingsrisico.
Van onze leden is misschien maar 20% scrapie-resistent en de anderen kunnen ook naar de keuring.

Iemand die graag een ARR/ARR ram van je wil kopen kan dat dier laten testen en hem bij een positieve uitslag toch kopen.

 

Wilt u weten welke fokkers aan deze programma’s meedoen dan is dat op de volgende manier te vinden: 

Gezondheidsstatus van een bedrijf

Bent u van plan om dieren aan te schaffen dan is het handig als u vooraf de gezondheidsstatus van een bedrijf weet. 

U kunt dit zelf opzoeken op de site van sg-online.

Dit is voor iedereen toegenkelijk dus een abonnement is niet noodzakelijk.

Neem de volgende stappen:

1. Ga naar www.sg-online.nl

2. Kies Scrapiegenotypering schapen

3. Kies het juiste postcodegebied en het ras

4. Klik vervolgens op Filter toepassen

5. Ga vervolgens op zoek naar de fokker waar u dieren wilt kopen.    

    

                                                                     

Waar opletten bij aankoop van een ram?  

Naast de uiterlijke kenmerken zoals aftekening, bouw, type, beenwerk, gebit, etc. is het van belang om een ram te kiezen
die past 
bij de ooien qua verwantschap.

Om een gezonde Kerry Hill-populatie te houden is het nodig om hier rekening  mee te houden zodat erfelijke gebreken niet
de kop opsteken.

Twijfelt u bij aankoop of een ram bij uw ooien past dan kunt u hierover informatie aanvragen bij het dierregistratiekantoor.

info@kerryhill.nl

Subpagina''s (1): Registratie