De Kerry Hill vereniging

 
   De Rasvereniging Kerry Hill is in 1992
   opgericht en heeft tot doel het
      . instandhouden
      . naleven
      . verbeteren
   van de raseigenschappen van het Kerry Hill schaap
                                                
 
   
Zij tracht dit onder meer te bereiken door:
·Voorlichting over het fokken en houden van Kerry Hill schapen, niet alleen t.a.v. foktechnische-,
 maar ook van economische- en financiële aspecten.
·Het toezicht op het correct bijhouden van de stamboekgegevens.
·Het organiseren van keuringen
·Het onderhouden van contacten met de Kerry Hill vereniging in Wales.
·Het behartigen van de belangen van de leden aangesloten bij de Rasvereniging.