Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

 • Voorzitter: Hans Schadenberg                                                              
 • Secretariaat: Dick Vierhout
 • Penningmeester: Dick Vierhout
 • Algemeen bestuur: Bert Nap, Thijs Gottmer, Tonnie te Roller
 

De keurmeesters van de vereniging zijn:
 • Dhr. H. Schadenberg
 • Dhr. J. Slangen
 • Dhr. A. Vierhouten
 • Dhr. J. Aardema
 • Dhr. R. van Zetten
 • Dhr. J. Schadenberg

De leden die de jaarlijkse keuring voorbereiden:
 • Bert Nap
 • Vacature
Beheerder website: 
 • Wouter Nap